Velkommen

Vi er lige nu ved et paradigmeskift. Vi er i en uafvendelig proces’ mod en meget anderledes verden, end mange af os er er vokset op i. Vores verden er under forandring. Vi ser frem mod store globale udfordringer de kommende år.

Opsvinget forbundet med skift fra biomasser til fossile bræstoffer er på retur, og selvom de fleste nok tilslutter sig at vi er på den anden side af krisen, kigger vi også nu mod et Europa i forandring, og sansyneligt en kommende ny verdensorden.

 

Bruttonationalproduktet er femdoblet siden 2 verdenskrig. Ligeledes er befolkningstallet steget eksplosivt. Den stigene levestandart sammen med en eksplosiv befolkningstilvækst i i store dele af verden tilsammen med en lineær ”brug og smid væk” kultur, har medført store konsekvenser for miljøet. Forestiller vi os verdens resurser som en bankkonto, bruger vi ikke længere af renterne på vores opsparing, men er begyndt bruge væsentlige dele af kapitalen. Dette taler for markante forandringer i vores forbrugsmønster. Kigger vi på Danmark, ser vi også frem imod store udfordringer de kommende år. Vi har brug for løsninger, der gør os i stand til at overleve på et stærkt konkurrencepræget globalt marked samtidig med at vi som nation, er med til at sikre fremtidige generationers overlevelse ved at undgå at bidrage med at drive rovdrift på verdens resurcer. Dette kræver at vi som nation igennem vores måde at producere og forbruge på, at vi vælger at tænke langsigtet og helhedsorienteret og ikke mindst at vi gør brug af en af vores største forcer som nation, nemlig vores evne til at tænke ud af boksen, at tænke kreativt.

 

I vores del af verden, er den største resurse vi producere uden sammenligning affald. Tænk lige en ekstra gang over dette….De materialer de smider i affaldsspanden hver dag, ER resurser vi vælger at skille os af med. Materialer der oftere indgår i et lineært kredsløb: udvind, producer, forbrug smid ud. Produkter ender ofte som giftige komponenter, som vi igen bruger flere resurser på at skille os af med. I processen går store mængder af materiale tabt for bestandigt, men sådan behøver det ikke af være. Der er gode muligheder for at skabe ændringer, som understøtter en bæredygtig tilværelse for alle, med udviklingsmuligheder for både ilande og ulande. En lys fremtid med mindre arbejde, mere fællesskab, bedre udnyttelse af resurser og et miljø i balance.-Lyder det utopisk ? Den grønne bølje er her allerede og der er allerede millioner af initiativer på globalt. Forbrugerne stille større krav til virksomhedernes bæredygtige profil og efterspørgslen efter grønne produkter, har aldrig været større.

 

Kigger vi på økonomi og bæredygtighed, er det mere rentabelt end de fleste tænker over. Kigger vi fx på genanvendelse er der virkeligt økonomi at hente. Knaphed på resurser er noget vi specielt har mærket efter finanskrisen, hvor priserne steg eksplosivt på råvarer. Der er når man kigger på materialeomkostninger, ikke nogen tvivl om det er rentabelt at tænke i systemer som fremmer genanvendelse.

Op imod 48 procent af en produktionsvirksomheds omkostninger ligger gennemsnitligt i materialer. Det er næsten halvdelen !

Med tanke på at vi lever vi i en verden med knaphed på resurse, virker det ikke hverken optimalt eller rationelt at vi ikke er bedre til at udnytte de resurser vi har stillet til rådighed eller prioritere at udvikle systemer der gør det nemmere for Danske virksomheder at udnytte resurserne bedre.

Heldigvis er en ny kultur ved at spire frem, imellem de industrielle betonfliser.

Kimen er lagt til en lys fremtid for kommende generationer, en fremtid der bygger på innovation, cirkulær økonomi og ønsket om at give nuværende og fremtidige generationer de samme muligheder for at skabe og få det gode liv.

 

Rigtig god dag herfra og tak fordi du læste med.

 

 

 

zz

51f447436c717121ffca5fc7d3b0d1b2

 

Materials: Used bicycle parts (saddles, stems, brakes, handle bars), wood plate, screws & nuts, brackets and strong bails.

The fetish continues. I stumbled over used bicycle seats, stems and handle bars again and revisited Picasso´s “cabeza de toro”. And here is the second set of bicycle racks and again no living bicycle part was hurt during the making of this project.

 

2fe3cb4c7df78b6f874aead079530635

Idea generator – Andreas Scheiger