Produktion

Bæredygtig produktion begrænser forbruget af naturressourcer og forurening. Nordic Redesigners arbejder med ressourceeffektivitet, materialeforbrug og potentiale for genanvendelse af produkter og affald.

Miljøhensyn vil fremover være en konkurrenceparameter på linje med pris, kvalitet og service. Seriøst og konstruktivt arbejde med miljø og bæredygtighed, kan skabe stor værdi for din virksomhed.

Allerede i design- og udviklingsfasen vurderer vi hvilke materialer der, i et livscyklusperspektiv, har mindst negative miljømæssige effekter, og hvordan de rent designmæssigt kan optimere dit produkt. Udviklingen indenfor bæredygtige og innovative materialer går stærkt. Igennem os får du den nyeste viden på området, som kan give en række konkurrencemæssige fordele.