Fra miljøudfordringer til vækstmuligheder

Vores økonomier har tidligere fungeret som en lineær model, hvor ressourcer bliver til produkter, der bliver til affald. Denne model er bygget på antagelsen om, at ressourcerne er rigelige, tilgængelige og nemme at afskaffe. Men på omkring ti år, fra 2000-2011 steg råvarepriserne med godt 150%, grundet knaphed og stigende efterspørgsel. Omstændighederne foranlediger, at vi er nødt til at omstille til en økonomi, hvor ressourcerne genoptages i systemet, i stedet for at ryge ud af det. Denne omstilling kræver selvfølgelig investeringer. En ny rapport fra London Shcool of Economics peger dog på, at det sandsynligvis vil blive gavnligt for økonomien på den lange bane. Denne forudsigelse bakkes op af Europa Kommissionen, der i officiel meddelelse til bl.a. Europaparlamentet anslår, at bedre udnyttelse af ressourcer potentielt kan udløse besparelser på 630 mia. EUR om året for den europæiske industri. En lang række gennemprøvede foranstaltninger til at fremme ressourceeffektiviteten har vist, at det kan betale sig, og at der er  stort potentiale for mere systematisk anvendelse. Store virksomheder som for eksempel Nike er allerede gået væk fra den klassiske tankegang om lineær økonomi. I stedet har de, på bagrund af topledelsens økonomiske beregninger, fundet frem til den øgede gevinst ved at overgå til en model, hvor produktionen er i et kredsløb, der ikke belaster miljøet og samfundet. 

 

trash_mountain_by_kuschelmieze

Link

Ifølge erhvervsinitierede undersøgelser, baserede på modellering på produktniveau, kan cirkulære tilgange give EU’s industri betydelige materialebesparelser og et potentielt løft af EU’s BNP på op til 3,9% – ved at skabe nye markeder og nye produkter, og derigennem skabe værdi for virksomhederne. Ud over at spare ressourcer kan virksomhederne opnå nye markedsandele, ved at differentiere sig ved at få en grøn profil, fordi det i forbrugernes optik ofte øger produkters værdi at de er bæredygtige. Et godt eksempel er glasvirksomheden AGC Glass Europe, der efter at have udviklet et Cradle to Cradlecertificeret produkt vandt nye kunder, hvilket medførte en fremgang i salget på 21%, i forhold til gennemsnittet i branchen. Europa Kommissionen har sidste år offentliggjort en grøn handlingsplan for små og mellemstore virksomheder, med fokus på at sætte dem i stand til at udnytte miljøudfordringerne og dermed skabe nye forretningsmuligheder. Kommissionen fastslår blandt andet, at 60% af den samlede affaldsmængde ikke bliver genanvendt, komposteret eller genbrugt, og at der dermed er økonomisk potentiale for små og mellemstore virksomheder i mere effektivt ressourceforbrug. I den forbindelse er der lavet tiltag i form af mange typer af forskellige investeringsfonde, støtte-, udviklings- og finansieringsprogrammer, databaser, samt netværk af offentlige og private investorer til udvikling af produkter der belaster miljøet mindst muligt. Samt produkter og tiltag der kan bidrage til at skabe en mere effektiv og ansvarlig anvendelse af naturens ressourcer. Omstilling til større ressourceeffektivitet og nye markedsandele bliver dermed gjort let tilgængelig for også små og mellemstore virksomheder. Håndteringen af de miljømæssige udfordringer går hånd i hånd med øget profit  for den enkelte virksomhed–  men er også helt nødvendig på den lange bane, så vi kan fremtidssikre ressourcerne. Kilder: Europa Kommissionen, Bruxelles, den 2.7.2014